7,000,000ریال سالانه

هاست لینوکس دانلود
پلن اول 50GB

18,500,000ریال سالانه

هاست لینوکس دانلود
پلن اول 500GB

52,500,000ریال سالانه

هاست لینوکس دانلود
پلن اول 3TB

81,500,000ریال سالانه

هاست لینوکس دانلود
پلن اول 5TB

500,000ریال ماهانه

هاست دانلود اختصاصی ایران ویژه VIP - حجم 20 گیگ
پلن اول 20GB

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین