19,000,000ریال سالانه

سرور اختصاصی اروپا
پلن اول 2CPU core 2 x 3.2 GHz

34,280,000ریال سالانه

سرور اختصاصی اروپا
پلن دوم 4 CPU core 4 x 3.2 GHz

43,000,000ریال سالانه

سرور اختصاصی اروپا
پلن سوم 6 CPU core 6 x 3.2 GHz

55,000,000ریال سالانه

سرور اختصاصی اروپا
پلن چهارم 8 CPU core 8 x 3.2 GHz

600,000ریال ماهانه

سرور اختصاصی ایران ویژه VIP - حجم 15 گیگ
پلن اول 2CPU core 2 x 3.2 GHz

طراحی و کدنویسی توسط : وهاب آنلاین