ریال2,000,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا - پلن اول
1CPU Cores پردازنده
40GB SSD فضای میزبانی
1500 GB پهنای باند
2GB حافظه رم
1 آی پی ثابت اختصاصی
کنترل پنل : Windows2016

ریال3,500,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا - پلن دوم
2CPU Cores پردازنده
40GB SSD فضای میزبانی
1500 GB پهنای باند
3GB حافظه رم
1 آی پی ثابت اختصاصی
کنترل پنل : Windows2019

ریال4,500,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا - پلن سوم
2CPU Cores پردازنده
40GB SSD فضای میزبانی
1700 GB پهنای باند
4GB حافظه رم
1 آی پی ثابت اختصاصی
کنترل پنل : Windows2019

ریال5,000,000 IR ماهانه

سرور ترید اروپا - چهارم
4CPU Cores پردازنده
40GB SSD فضای میزبانی
1900 GB پهنای باند
6GB حافظه رم
1 آی پی ثابت اختصاصی
کنترل پنل : Windows2019